Какво представляват ERP системите и как са приложими в бизнеса ви? – Software.bg

Какво представляват ERP системите и как са приложими в бизнеса ви?

След като вече ви запознахме с основите на бизнес софтуера, можем да разгледаме и една от основните му форми. Както знаете, бизнес софтуерът може да бъде насочен навътре – към организацията на бизнеса ви, или навън – към клиентите. В следващите редове ще обърнем внимание на първия случай, а именно ERP сфотуера.

Какво е ERP и какви проблеми решава?

ERP (Enterprise resource planning) софтуерът, или софтуер за планиране на ресурсите на предприятието, представлява набор от компютърни системи, които поддържат и улесняват основните работни процеси в една компания. Те са инструменти, които отговарят за съхранението и управлението на информация в полза бизнеса ви, като основната им цел е да намалят времето за изпълнение на сложните задачи. Но по какъв начин се случва това?

Нека си представим, че бизнесът ви зависи само от 4 основни вида информация – клиентската ви база, поръчките на тази клиентска база, счетоводното звено и изпълнителното звено. За да бъдат клиентите ви да удоволетворени от услугата ви, тези четири информационни потока трябва да комуникират помежду си и да са в постоянен обмен на данни. Когато тази комуникация е нарушена, се създават „информационни острови“, които понижават ефикасността, а тя е пряко свързана с приходите ви.

Точно тук се намесват ERP системите. Те централизират и свързват всичките информационни потоци на организацията ви и изграждат една добре поддържана мрежа, която ускорява процесите.

Какви са функционалностите на ERP системите?

В модерните ERP системи отделните програми са групирани според функционалността си в следните основни модули:

– Финансово счетоводство
– Управленско счетоводство
– Управление на човешките ресурси
– Производство
– Управление на веригата за доставки
– Управление на проекти
– Информационни услуги

Разбира се, това не изчерпва видовете модули, които може да включва една добре изработена ERP система. Обикновено модулите се изграждат на базата на нуждите на клиента. Компания, която не предлага физически продукти, няма нужда от модул, който управлява веригата за доставки. Ако бизнесът ви има нужда, може да бъде изграден модул за управление на транспорта, за управление на външни файлове и други. Всичко това се съобразява с метода на най-добрите практики, за да може системите, които ползвате да отговарят на определени стандарти и да намалят времето за изпълнение на сложни процеси, което е, както вече споменахме, основната цел на софтуера.

За кои компании е подходящ ERP софтуера?

ERP системите са подходящи за всички компании, като при по-големите са почти задължителни. Модулността им позволява на компаниите да използват само това, от което имат нужда. Една малка компания може да се възползва от модула за планиране на проекти, но да няма нужда от модул за управление на човешките ресурси, тъй като не разполага с толкова голям брой служители. В случай на разрастване, този модул може да бъде добавен, стига бизнесът да има нуждата от това.

Как се внедрява ERP софтуера във вашия бизнес?

Времето за внедряване обикновено зависи от размера на компанията и броя на модулите, които ще бъдат включени към цялостната система. Може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца.

Преди да говорим за имплементиране на конкретни модули, е необходма добра подготовка. Нашият консултантски екип ще се срещне с вас, за да разберем повече за бизнеса ви и конкретните му нужди. След задълбочен анализ от наша страна, ще ви бъде изготвен бизнес план, в който внимателно ще бъде описан всеки процес. Тоест, ако компанията ви страда от липса на комуникация между отделните нива, ние ще ви предложим най-адекватното решение, съобразено със стратегията на организацията ви.

След изготвяне на плана следват инсталация и конфигурирация на системите от наша страна, миграция на данните и потребителските настройки и обучение на потребителите, които ще работят със системите. След това ERP софтуерът ще е готов за работа, като ние сме отговорни за поддържката, разширяването му и допълнителни консултации по всяко време.

Внедряването на ERP софтуер носи много предимства за бизнеса ви, като само част от тях са:

– Повишена обективност и яснота в данните ви
– Защита на информацията ви
– Цялостен поглед върху информацията в реално време
– Хронологична история на парични преводи
– Следене на приходи, фактури и касови бележки
– Инвентаризация
– Икономия на разходи
– Засилен паричен поток

За професионална консултация, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще отговорим на всички въпроси, които имате и ще предложим най-добрите професионални решения за бизнеса ви.

Alternative Text

Екипът на СОФТУЕР.БГ има дългогодишен опит в разработването на специализирани софтуерни решения по индивидуална поръчка на клиента.

Компанията